070-6904581 Martin Hedén 
072-3416028 Inger Orre

Åbäcke Ordflod tar de komplexa sammanhangen på allvar.
Varför skulle man börja förenkla det som är intressant?

Fönster mot världen

Martin Hedén och Inger Orre arbetar tillsammans med gestaltning i text, ljud och bild. Vi har djupa erfarenheter av såväl journalistik och pedagogik som forskning. Numera gör vi bara det vi tycker är roligt.

Åbäcke Ordflod är det handelsbolag som är vår företagsmässiga ram. 


Åbäcke

Åbäcke är en gammal ensamgård, en boplats från 500-talet i Rytterne utanför Västerås. På fritiden försöker vi rädda de historiska spåren där och arbetar med trädgård och hus. Byggnaderna är från 1700-talet. I 700 år var detta ett landboställe, en arrendegård.
Gården har fått ge namn till vårt företag, vars verksamhet fått allt större bredd med tiden.
I vårt gestaltningsarbete vill vi dra trådar mellan här och där, mellan det dokumentära och det fiktiva och mellan nu och då. Vi samarbetar gärna med exempelvis museer. År 2020  utsågs vårt audiella ljudmuseum Livet i Skitviken – ett samarbete med Västmanlands läns museum – till årets svenska samtidsdokumentation.


Litteratur

Vi arbetar i olika genrer. För närvarande pågår ett skönlitterärt projekt med dokumentär bas: Gruvor och journalistik. På bilden syns Stollbergs gruva i Smedjebacken.


Ljudprojekt

Vi jobbar framför allt med radiodokumentärer och ljudvandringar. Fotot är från en kräftfest i Skitviken, en dokumentation som blev radiodokumentär, ljudmuseum och teatersoppa.


Illustrationer

Att bildsätta abstrakta och komplexa sammanhang är en utmaning. Vi jobbar analogt – det vill säga med tusch, kol och akvarell. Porträttet ovan visar poeten Lorca som ung.


Pedagogik

Analys av gestaltning i alla former samt kreativa sessioner i intima sammanhang och för alla åldrar är vårt fokus. 


Kontakt


Namn E-post Meddelande Skicka in